ตัวอย่างงานแปล

พูดไปคงไม่เห็นภาพ ทางทีมงาน 3T Translation จึงขอนำตัวอย่างงานแปลที่เคยได้รับมอบหมายมา เพื่อเป็นตัวอย่างงานแปลของเรา เราได้ทำการปิดข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อป้องกันการคัดลอกจากเจ้าของงาน แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจภาษาในการแปลได้
งานแปลของเราเน้นที่บทความวิชาการ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทั้งแบบแปลโดยละเอียดและแบบจับใจความ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จาก Shared Drive Google ที่นี่
Powered by MakeWebEasy.com